Kształcenie zdalne

Wydział Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2020/21

 Zarządzenie nr 4_2020_2021 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 16 lutego 2021 r.

 Annex 2 to Regulation No 4 of the Dean of the Faculty of Biology Adam Mickiewicz University

 Annex 3 to Regulation No 4 of the Dean of the Faculty of Biology Adam Mickiewicz University

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 16 lutego 2021 r.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 16 lutego 2021 r.

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Biologii z dnia 16 lutego 2021 r.pdf

 ZR-52-2020-2021.pdfSzanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że wszystkie grupy zajęciowe dla zajęć prowadzonych z wykorzystaniem narzędzia MS Teams można odnaleźć w Panelu dydaktycznym (https://uam.sharepoint.com/sites/Panel-Dydaktyczny).

Dane zawarte w Panelu dydaktycznym są automatycznie zaciągane z systemu USOS. Ewentulane rozbieżności pomiędzy listą zajęć wykazanych w Panelu dydaktycznym, a przydzielonymi zajęciami dydaktycznymi, proszę zgłaszać do BOS na adres hkuston@amu.edu.pl .

Rozbieżności mogą wynikać z nieutworzenia grupy w systemie USOS bądź też opóźnienia z powodu migracji danych w obrębie USOS (migracja danych odbywa się raz dziennie w godzinach wieczornych, dopiero po niej grupy utworzone przez pracowników BOSu będą widoczne dla prowadzących poszczególne grupy zajęciowe).

Należy pamiętać, że dana grupa zajęciowa będzie dla nas widoczna w Panelu Dydaktycznym tylko wtedy, gdy jesteśmy do niej przypisani jako prowadzący w systemie USOS.

Po utworzeniu pzrez prowadzącego grupy zajęciowej w MS Teams na bazie danych w Panelu dydaktycznym, studenci zostaną do niej przypisani automatycznie. Po utworzeniu grupy, może się zdarzyć, że nie ma w niej jeszcze studentów - najprawdopodobniej będzie to wynikiem tego, że studenci nie przypisali się jeszcze do poszczególnych grup w USOS. Po dopisaniu się studenta do grupy w USOS zostanie on automatycznie dopisany do grupy MS Teams.

UWAGA!
Nie należy tworzyć grup zajęciowych bezpośrednio w aplikacji MS Teams przez zakładkę 'Zespoły'. W takiej sytuacji dane studentów nie zostaną automatycznie zaciągnięte z systemu USOS, a sama grupa nie będzie widoczna dla studentów.Dostęp do Panelu dydaktycznego (wymaga zalogowanie do usługi Office365): https://uam.sharepoint.com/sites/Panel-Dydaktyczny

MS Teams - najczęściej zadawane pytania: https://linkd.pl/c2sp

Instrukcje dotyczące pierwszego logowania do usługi Office365: https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

W Intranecie udostępniona została strona „Pomoc dla wykładowców w zakresie MS Teams i Moodle”, na której znalazły się wszystkie najważniejsze informacje wspomagające nauczycieli akademickich w procesie kształcenia zdalnego.

Adres strony „Pomoc dla wykładowców w zakresie MS Teams i Moodle” to https://uam.sharepoint.com/sites/Panel-Dydaktyczny/SitePages/Panel-Dydaktyczny-pomoc.aspx

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość


Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Garnczarska
 Informacje o infrastrukturze UAM wspierającej kształcenie zdalne.

 Jak zamówić utworzenie kursu na platformie Moodle (po złożeniu i zaakceeptowaniu wniosku)?

 Udostepnianie studentom kursu na platformie Moodle.pdf

 Wykorzystanie narzędzia Moodle - Głosowanie, do zebrania deklaracji studentów o możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.

 Pomoc Moodle dla prowadzących, przygotowana przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM.


";
Powered by w3.css, projekt i wykonanie: R. Bajaczyk

×

Poczta


×

Zaloguj się do swojego konta

* Doktoranci logują się podając imię i nazwisko.

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Załóż konto


×

Wyszukaj wśród tutorów