Wydział Biologii UAM

Deklaracje Wyboru Prac Dyplomowych


Uwaga! W roku akademickim 2021/22 deklaracje prac dyplomowych wprowadzane będą za pośrednictwem systemu APD.


Instrukcja obsługi modułu w APD znajduje się pod adresem: www.biologia.amu.edu.pl/page_pracownik.php?id=pracownik_deklaracjeprac&ip=apd

2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

Projekt i oprogramowanie: R. Bajaczyk, 2019